Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Projekty e-Governmentu.

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Projekty e-Governmentu
Počátek příjmu žádostí 14. duben 2014
Ukončení příjmu žádostí 6. červen 2014 v 14:00

Výzva č. 17 – Realizace technologického centra kybernetické bezpečnosti

Tisková zpráva o realizaci technologického centra kybernetické bezpečnosti