Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových systémů na informační systém základních registrů.

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Napojování needitačních agendových systémů na informační systém základních registrů.
Počátek příjmu žádostí 4. září 2012
Ukončení příjmu žádostí 30. listopad 2012
Výzva č. 14 – Napojování needitačních agendových systémů na informační systém základních registrů
 
Tisková zpráva o zapojení Národního bezpečnostního úřadu do elektronizace a digitalizace veřejné správy