Předpisy NATO nejsou určeny k volné distribuci , nebo jsou přímo označeny jako utajovaná informace.

V případě neutajovaných předpisů (NATO UNCLASSIFIED) se může žadatel obrátit na Odbor administrativní a fyzické bezpečnosti NBÚ s žádostí o poskytnutí takového dokumentu. V žádosti musí být zdůvodněno, jak požadované informace souvisejí s předmětem činnosti žadatele. Současně musí být uveden platný poštovní kontakt na žadatele. Po zvážení oprávněnosti žádosti může být požadovaný předpis (v originálním znění) poskytnut.

V případě utajovaných předpisů musí být v žádosti o poskytnutí uvedeno kromě zdůvodnění, jak požadované informace souvisejí s předmětem činnosti žadatele uvedeno, zda je žadatel oprávněn mít přístup k utajovaným informacím NATO příslušného stupně utajení.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostního výboru NATO lze veřejně publikovat níže uvedené předpisy NATO týkající se bezpečnosti informací.

C-M(2002)49-REV1 - SECURITY WITHIN THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)
 
AC-35-D-2000-REV8 - DIRECTIVE ON PERSONNEL SECURITY
 
AC-35-D-2001-REV3 - DIRECTIVE ON PHYSICAL SECURITY
 
AC-35-D-2002-REV5 - DIRECTIVE ON THE SECURITY OF NATO CLASSIFIED INFORMATION
 
AC-35-D-2003-REV5 - DIRECTIVE ON CLASSIFIED PROJECT AND INDUSTRIAL SECURITY 
 
AC-35-D-2004-REV3 - Primary Directive on CIS Security
 
AC/35-D/2005-REV3 - MANAGEMENT DIRECTIVE ON CIS SECURITY