Lang-foto3 

 genmjr. Bc. Jiří Lang

Osobní údaje:

 • narozen 19. 7. 1957, trvale bytem v Praze, ženatý, dvě děti

Vzdělání:

 • 1993 - 1996    Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta
 • 1972 - 1976    Střední průmyslová škola zeměměřičská v Praze

Dosavadní praxe:

 • 2003 - 2016    ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS)
 • 2006 - 2007    ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), současně s BIS
 • 1998 - 2003    náměstek ředitele BIS
 • 1993 - 1998    ředitel odboru BIS
 • 1990 - 1992    Federální bezpečnostní informační služba
 • 1990               Úřad pro ochranu demokracie a ústavy
 • 1978 - 1990    Energoprojekt Praha

Politická příslušnost:

 • nebyl a není členem žádné politické strany

Státní vyznamenání:

 • Medaile Za zásluhy II. stupně, udělena prezidentem České republiky v roce 2002

Zvláštní oprávnění:

 • držitel osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Přísně tajné