Ředitel - genmjr. Bc. Jiří Lang

Sekce bezpečnostního řízení - 1. náměstek ředitele Mgr. Jan Bechyně

Sekce kancelář ředitele Úřadu - náměstek ředitele Ing. Jaromír Kadlec, CSc.

Sekce provozně právní – náměstkyně ředitele JUDr. Zdeňka Jůzlová