Jaké podklady zaslat pro vydání certifikátu na technické prostředky?

Náležitosti o certifikaci technického prostředku jsou uvedeny v § 11 vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké prvky poplachových systémů se certifikují?

Předmětem certifikace poplachových systémů jsou:

  • zařízení poplachových zabezpečovacích systémů (EZS): ústředny PZS, detektory, perimetrické detekční systémy;
  • přístupové systémy;
  • tísňové systémy.

Máme nahrazovat původně dodaný certifikát novým certifikátem, jestliže byl výrobek znovu certifikován?

Původní certifikáty se novými nenahrazují.

Po uplynutí doby platnosti certifikátu mohou být technické prostředky pro ochranu utajovaných informací používány za podmínky, že jsou plně funkční. Toto musí být ověřeno funkční zkouškou prováděnou minimálně jednou ročně.

U mechanických zábranných prostředků a zařízení fyzického ničení informací se funkční zkouška doloží zápisem podepsaným provozovatelem objektu nebo jím pověřenou osobou. U ostatních technických prostředků se funkční zkouška doloží protokolem o zkoušce nebo záznamem v provozní knize. (viz kapitola 11. přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., v platném znění).

Lze navýšit bodové hodnocení bezpečnostních dveří výměnou bezpečnostní vložky a kování?

Výměna uzamykacího systému (minimálně ovládání zámku resp. cylindrické vložky a stavebního resp.bezpečnostního kování) je možná, pouze za předpokladu, že není vůbec žádným způsobem zasahováno do konstrukce dveří případně konstrukce jednotlivých částí uzamykacího systému. V tomto případě se jako doklad prokázání certifikace bezpečnostních dveří dokládá k certifikátu dveří i certifikát kování a certifikát cylindrické vložky.

Lze v zabezpečené oblasti ukládat utajované informace jiného podnikatele?

V zabezpečené oblasti ukládat utajované informace jiného podnikatele nelze.

Může být objekt bez zabezpečené oblasti?

Novela zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje stanovit objekt bez zabezpečené oblasti.

Musí být v zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné na okně s parapetem níže jak 5,5 m nad terénem mříž?

V kategorie Důvěrné na okně s parapetem níže jak 5,5 m nad terénem mříž nemusí být, pouze za předpokladu, že prostor zabezpečené oblasti je chráněn certifikovanými zařízeními elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jejichž instalace je minimálně typu 3 (SS92 = 3). Instalace elektrické zabezpečovací signalizace typu 3 představuje realizaci prostorové ochrany, plášťové ochrany a tísňového systému. Zabezpečená oblast je v tomto případě typu 1 (SS3=1).

Co zahrnuje plášťová ochrana zabezpečené oblasti?

Plášťová ochrana zabezpečené oblasti zahrnuje především instalaci detektoru otevření (magnetický kontakt) na otevíratelných průlezných otvorech (dveře, okna), případně detektor tříštění skla a otřesový detektor. Instalace detektoru tříštění skla je doporučena v případě, kdy v hranici zabezpečené oblasti je okno nebo skleněná výplň, dále záleží na charakteru hranic a umístění zabezpečené oblasti. Otřesový detektor se používá pro vyšší bodové hodnocení úrovně instalace poplachových systémů. Celkové množství instalovaných detektorů je závislé na počtu průlezných otvorů a členitosti prostoru zabezpečené oblasti.