Upozorňujeme, že Národní bezpečnostní úřad akceptuje pouze dotazníky v elektronické podobě ve formátu xml (nikoliv ve formátu pdf), které nejsou zašifrované. Zároveň upozorňujeme, že dotazník se předkládá v elektronické a zároveň i listinné podobě, tzn. že po kompletním vyplnění dotazníku je nutné na jeho konci stisknout tlačítko Tisk finální verze a její uložení do souboru, protože pokud nebude tato volba použita, nebude dotazník vytištěn a uložen ve finální verzi s vygenerovaným kódem. Dotazník v elektronické podobě ve finální verzi ve formátu xml je třeba uložit na technický nosič dat (např. flash disk), neboť vyplněním dotazníku ve webovém prostředí nedochází k jeho automatickému odeslání na Úřad.  Úřadu je pak dotazník předkládán jak v listinné podobě, tak i v elektronické podobě s tím, že v elektronické podobě ve finální verzi ve formátu xml je předkládán na technickém nosiči dat.
 

Upozornění k části dotazníku 9.4 Finance

V případě, že počet položek v části dotazníku 9.4 přesáhne 500, bude postupně vygenerováno více tiskových sestav. Na Národní bezpečnostní úřad je povinností předložit všechny tiskové sestavy dotazníku v listinné podobě + 1 soubor v elektronické podobě ve formátu xml. V případě, že počet položek v části 9.4 přesáhne 1000, nastává technologický problém při opětovném načítání dotazníku. V tomto případě kontaktujte Národní bezpečnostní úřad na tel. č. +420257283225. 

Dotazník pro žádost o vydání osvědčení fyzické osoby a dokladu o bezpečnostní způsobilosti verze 10.0.0 vyplníte zde

Opětovné načtení již uložených dat (pokračování ve vyplňování dotazníku verze 10.0.0) zde

Rozpracovaný dotazník lze uložit stiskem tlačítka „Uložit“ na konci dotazníku. Dotazník se uloží přímo do Vašeho počítače. Pro pokračování ve vyplňování Dotazníku využijte výše uvedený odkaz „Opětovné načtení již uložených dat (pokračování ve vyplňování dotazníku verze 10.0.0.) zde, kdy pomocí tlačítka „Procházet“ najdete uložený dotazník na Vašem počítači a stiskem tlačítka „Otevřít“ ho opětovně načtete. Finální dotazník uložíte stiskem tlačítka „Tisk finální verze a její uložení do souboru“ na konci dotazníku. Zároveň při této volbě lze dotazník vytisknout. Rozpracovaný i finální dotazník se ukládá ve formátu xml. Při práci s formulářem může docházet k ukládání dat na zařízení, které aktuálně pro práci využíváte. Pečlivě zvažte, které zařízení pro práci s formulářem použijete.

Pro vyplnění dotazníku jsou podporované následující operační systémy a prohlížeče: 

  • MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8 a MS Windows 10, s internetovým prohlížečem Internet Explorer (v aktuální verzi), Edge (v aktuální verzi), Google Chrome (v aktuální verzi), Mozilla Firefox (v aktuální verzi) a Mozilla Firefox ESR (v aktuální verzi), 

  • Mac OS X 10.12 - Sierra a vyšší, s internetovým prohlížečem Safari (v aktuální verzi),

  • OS Linux, s internetovým prohlížečem Mozilla Firefox (v aktuální verzi) a Mozilla Firefox ESR (v aktuální verzi), 

  • Smartphone Android 3.1 a vyšší, iOS 7.1.2 a vyšší, Windows Phone 8 a vyšší.

Doporučujeme dotazník při vyplňování průběžně ukládat, neboť při nečinnosti delší jak 60 minut dojde k zavření formuláře a ztrátě dat!

V případě problémů volejte 257 283 225 nebo pište e-mail na posta@nbu.gov.cz.

Na jednotlivé položky aktuálního dotazníku lze nahlédnout v příloze č. 6 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.