Dovolujeme si Vás informovat, že kapacita služeb podatelny Národního bezpečnostního úřadu je zcela naplněna až do konce roku 2023. Volné termíny pro objednání na podatelnu Národního bezpečnostního úřadu na podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti jsou až v lednu 2024.

V případě, že potřebujete podat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti do konce roku 2023, můžete zaslat žádost společně s podkladovými materiály prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím držitele zvláštní poštovní licence.