Sdělení Národního bezpečnostního úřadu – obtěžující volání

Národní bezpečnostní úřad přijal několik oznámení o zneužití telefonního čísla své ústředny, a to telefonního čísla 257 283 111. Toto číslo bylo neznámým pachatelem zneužito k obtěžujícímu volání s cílem vylákat osobní údaje volaných. V této souvislosti Národní bezpečnostní úřad důrazně upozorňuje, že osoby vystupující jménem Národního bezpečnostního úřadu, které plní úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, při úředním hovoru vždy uvádí své jméno a příjmení, označení úřadu včetně označení věci, k níž je volání uskutečněno. Pracovníci Národního bezpečnostního úřadu při hovoru iniciovaném z jejich strany nikdy nevyžadují osobní údaje volaných osob. Pokud jste zaznamenali nevyžádaný hovor z uvedeného telefonního čísla, kontaktujte, prosím, Národní bezpečnostní úřad e-mailem na adrese odbor.bezpecnostni@nbu.gov.czNárodní bezpečnostní úřad bude dále v této věci postupovat v rámci možností, které mu dává právní řád, a zneužití uvedeného telefonního čísla oznámí odpovědným orgánům státu.

 

Informace k prodlouženému přístupu k utajovaným informacím, výkonu citlivé činnosti

Zákon č. 523/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  stanoví, že držitel osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti v případě, že má požádáno o vydání nové veřejné listiny podle § 94 odst. 4, § 96 odst. 4 nebo § 99 odst. 4 zákona a řízení o této žádosti je dotčeno vyhlášením krizového stavu pro celé území České republiky, může mít přístup k utajované informaci nebo vykonávat citlivou činnost i po zániku platnosti veřejné listiny, kterou má v držení, z důvodu uplynutí doby její platnosti, a to až do doby než Národní bezpečnostní úřad rozhodne o jeho nové žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby její platnosti. Aktuální přehled veřejných listin, které naplňují podmínky stanovené zákonem č. 523/2020 Sb., a proto lze na jejich základě nadále umožnit přístup k utajované informaci nebo výkon citlivé činnosti, je k dispozici - zde

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní